Qe qysh e dini sa kushton zhdoganimi i kerrit tuej!

Qeveria e Kosovës ka miratue ndryshimet në ligjin e akcizës, i cili ka fillue me u implementue tash e disa vite.

Kurse normat e takses Doganore (10%) dhe TVSH’s (16%) mbesin të njejta dhe aplikohen në vlerën e automjetit.

Vlera e automjetit (përveç atyne të reja) përcaktohet nga Dogana e Kosovës përmes katalogëve ndërkombëtar mbi autorizimin dhe vlerat e automjeteve.

 

Shembull:

Kerri 12 vjet i vjetër që ka madhësi të motorit deri në 2000cc, i vlerësuem me 2500 euro vlerë kalkulohet si në vijim:

2500 x 10% = 250 (taksa doganore)

+1000 (akciza)

+ (2500+250+1000) x 16% = 600 (TVSH-ja)

——————————————————–

Totali i zhdoganimit = 1850 Euro.