Prishtina, nikoqire e e Kongresit të Tretë për Reumatologjinë