Prishtina s’ka nji spital qe ju shërben vetëm prishtinasve!