Qe profesionet që tërheken nga alkooli

Qeveria e SHBA-ve ka publikue statistika për 10 profesionet që kanë përqindjen më t’naltë të punëtorëve, të cilët konsumojnë ma shumë alkool.

Rreth 17.5 % e atyne që punojnë n’industrinë minerare abuzojnë me pijen, ndërkohë që punëtorët në ndërtim 16.5 %, e ata në spital 11.8%.

Të dhanat, të mbledhuna nga Administrimi i Shërbimit të Shnetës Mendore dhe Abuzimit me Substancat, zbuluen se mësuesit dhe punonëtorët e qeverisë (ma pak se 5%) ishin ata që konsumonin ma pak alkool.

Qe 10 profesione që ju shtyjnë drejt konsumimit të tepërt t’alkoolit:

1-Punë në minierë

2-Ndërtim

3-Akomodim dhe shërbim ushqimi

4-Art,argëtim dhe rikrijim

5-Shërbime komunale

6-Tregti me shumicë

7-Menaxhim

8-Industri përpunuese

9-Agrikulturë, pyjtari, peshkim dhe gjueti

10-Tregti me pakicë