Çka ban shteti per personat me çrregullime mendore!