FORENZIKA KA NEVOJË PËR PËRKRAHJE FINANCIARE NGA QEVERIA