I ftuem i Agim Kasapollit, trajneri legjendar Ejup Kapiti