Klubit të Prodhuesve të Kosovës i bashkohen dy kompani