Mosdeklarimi i pasunise – kerkohet rritje e denimit