NË 88 VJETORIN E LINDJES ALI HADRI BAHET ME SHTATORE