PRISHTINA PLOT QENË ENDACAK, BËRLLOG E TERR NË RRUGICA