Rrokum Roll: Xhevdet Qeriqi, Kryetar për Mbrojtjen e Veteranëve të UÇK’s