Denohet me 18 vjet burg për vrasje dhe armëmbajtje pa leje

Gjykata Themelore në Gjakovë ka dënue me 18 vjet hekje lirie të akuzuemin E.B. për veprën penale vrasje dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuem të armëve.

Në dënim do të llogaritet koha e kalueme në paraburgim nga data 1 nëntor 2017.

Simbas njoftimit për media, “i akuzuari obligohet të paguajë shpenzimet procedurale në shumën prej 1.521 euro, shpenzimet e paushallit gjyqësor në shumën 300 euro si dhe shumën 50 euro, në emër të kompensimit të viktimave të krimit në afat prej 15 ditëve pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Gjykata ka ardhur në përfundim se në bazë të gjendjes së vërtetuar faktike, i akuzuari, më 1 nëntor 2017 në Gjakovë, në qebaptoren “T-B” me dashje ka vrarë A.H. për shkak të një mosmarrëveshje që i akuzuari kishte pasur kohë më parë me tani të ndjerin rreth motrës së tij të mitur.

Të akuzuarit i vazhdohet masa e paraburgimi deri në plotfuqishmëri të aktgjykimit.

Pala ka të drejtë ankese kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës”.

Shperndaje në: