Adresa e zyreve dhe e studios se Televizionit Rrokum:

“Sejdi Kryeziu”,  5/6 – Prishtinë

Telefonat:

Zyrja / Office:   +381(0) 38 609 272

Menaxhmenti:   +381(0) 38 609 273

Marketing:         +377(0) 45 203 204

 

E-mail:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Adresa