Tema: doktrina

Doktrina ‘Trump’

  Janusz Bugajski / Dita   Donald Trump është një President jo-konvencional dhe askush nuk ka qenë në gjendje të përcaktojë doktrinën e tij të politikës së...